Kraftverket i Hällfors

 

Lediga förskoleplatser

 

Från 2 januari 2018 finns lediga platser på vår förskola. Hör gärna av er om ni vill besöka oss eller har frågor.

Kontakta ulrike.adler@kraftverketsforskola.se eller 093531033!

 

Stängdag

 

Fredag, 26 januari 2018 är Kooperativet Kraftverket stängt.

(Personalen kommer att planera vårens verksamhet.)

Trygga barn NATURligtvis

Förskola

För närvarande går 25 barn i åldrarna ett till fem år på Kraftverkets förskola. Den dagliga verksamheten utgår från barnens grundläggande behov och är individuellt anpassad med avseende på barnens ålder men även mat, säkerhet, hygien, lärande, mål-, vila- och aktivitetstider. Barnen är utifrån detta fördelade i två förskolegrupper, Bäcken och Älven.

Fritidshem

På Kraftverkets fritidshem, Forsen, går 30 elever. Elevernas tider på fritidshemmet utgår från när skoldagen är slut för dem på Hällfors skola.