på denna avdelning som är fritids går barn i åldrarna 6 år och uppåt.