Det är vi ...

.. som jobbar här:

Katrin, Monica, Veronica, Ulrike, Margareta, Sarah, Loviza, Maja, Lindah, Leo, Ingela och Ulrika.

 

Hos oss finns utbildade förskollärare, fritidspedagog, specialpedagog, Ur & Skur-pedagog, barnskötare, ämneslärare och dietassistent samt engagerade kökspersonal och vikarier.

 

 

 

 

Vad är kraftverket?

Kooperativet Kraftverket driver en fristående förskola och ett fritidshem i byn Hällfors. Verksamheten präglas av att bevara ett lugn genom dagen, uteaktiviteter och åldersamverkan med den närliggande skolan. Den pedagogiska verksamheten på Kraftverket utgår från friluftsfrämjandet och följer metoderna och didaktiken utifrån Ur & Skur-pedagogiken (Friluftfrämjandet, 2009). Kraftverket är även Grön Flagg-certifierad. Läs gärna mer om Grön Flagg på Håll Sverige rents hemsida här